Algemene Voorwaarden


ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN POOLVILLAS

Inleiding
Deze Algemene Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden (zie hieronder).

 1. Reserveringskosten en kosten Calamiteitenfonds
  Per boeking worden € 30,- reserveringskosten en € 2,50 kosten Calamiteitenfonds in rekening gebracht. Voor boekingen op onze villa’s in Bali geldt US$ 40,- reserveringskosten en US$ 3,00 kosten Calamiteitenfonds. Deze kosten moeten tegelijk met de aanbetaling worden voldaan en worden bij annulering niet gerestitueerd.

 2. Prijzen en (aan)betaling
  1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de huursom, plus de reserveringskosten en de bijdrage Calamiteitenfonds, binnen 3 werkdagen in het bezit zijn van Poolvillas. Dit geldt tevens voor de eventuele extra’s waarvan op het reserveringsformulier aangegeven is dat die op het moment van boeken dienen te worden voldaan. Voor onze Bali villa’s geldt een aanbetaling van 50% van de huursom.
  2. Het restantbedrag moet uiterlijk 6 (zes) weken voor de aankomstdag in het bezit zijn van Poolvillas, dan wel -als sprake is van een directe boeking- in het bezit zijn van de reisorganisator.
  3. Indien de reservering binnen 6 (zes) weken vóór de huurperiode tot stand komt, moet terstond het gehele huurbedrag en eventuele waarborgsom in één keer worden voldaan.

 3. Borgsom
  1. We maken u er op attent dat de meeste accommodaties een borgsom vereisen, afhankelijk van het type accommodatie en de bestemming. Het werkelijke bedrag staat aangegeven op de eerste pagina van het reserveringsformulier. Deze waarborgsom zal worden geïnd bij de tweede betaling (6 weken voor aankomst) of op de dag van aankomst, afhankelijk van de accommodatie. De wijze van betaling is afhankelijk van de accommodatieverschaffer; per credit card, per overboeking vooraf of contant ter plaatse. Deze informatie vindt u terug op onze website, maar ook op de voucher.
  2. Om de accommodatieverschaffer in de gelegenheid te stellen de accommodatie gedegen te kunnen controleren, wordt de waarborgsom meestal tussen de 48 uur en 3 dagen -maar uiterlijk 7 dagen- na het verstrijken van de huurperiode terugbetaald.
  3. In geval van schade en/of verlies aan de accommodatie, en/of bij schuld van de huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan de accommodatie, of gelede schade door de eigenaar en/of accommodatieverschaffer, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de huurder verplicht het overige direct aan de accommodatieverschaffer te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan de accommodatie moeten direct bij de accommodatieverschaffer worden gemeld en de schade worden vergoed.
  4. Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt er van u verwacht dat u daarvan binnen 24 uur melding maakt bij de lokale contactpersoon, die vermeld staat op uw voucher, zodat er direct een oplossing kan worden gevonden en de vermindering op uw borg voor schade die niet door uw toedoet ontstaan is, kan worden voorkomen.

 4. Annuleringsvoorwaarden
  1. Indien de reserveringsovereenkomst door de huurder wordt opgezegd zal Poolvillas de huurder –naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en bijdrage calamiteitenfonds– de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
   * bij annulering tot 42 dagen vóór de aankomstdag: de aanbetaling van 30%;
   * bij annulering tussen 42 en 30 dagen vóór de aankomstdag: 80% van de reissom;
   * bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór de aankomstdag: de volledige reissom van 100%.

   Voor boekingen op onze Bali villa's gelden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden:
   * bij annulering tot 45 dagen vóór de aankomstdag: de aanbetaling van 50%;
   * bij annulering tussen 45 en 30 dagen vóór de aankomstdag: 80% van de totale reissom;
   * bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór de aankomstdag: de totale reissom vn 100%.

   Voor boekingen op onze Mallorca villa's gelden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden:
   * bij annulering tot 70 dagen vóór de aankomstdag: de aanbetaling van 30%;
   * bij annulering tussen 70 en 30 dagen vóór de aankomstdag: 60% van de totale reissom;
   * bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór de aankomstdag: de totale reissom van 100%.

  2. Poolvillas dient direct per e-mail of fax op de hoogte gebracht te worden van een annulering. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  3. Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien de reservering geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van de accommodatieverschaffer of Poolvillas is.
  4. Indien een huurder de boeking moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van in-de-plaats-stelling (zie artikel 8 van de ANVR-Reisvoorwaarden). Annulering of een verzoek tot in-de-plaats-stelling is alleen mogelijk tijdens kantooruren, te weten van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 5. Aansprakelijkheid
  1. Degene die de huurovereenkomst aangaat voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven.
  2. Poolvillas accepteert geen boekingen van een groep huurders jonger dan 21 jaar. Dit houdt in dat in ieder geval één persoon (de huurder wiens naam op het reserveringsformulier staat) in ieder geval 21 jaar oud moet zijn. Daarom is het noodzakelijk Poolvillas te informeren over de leeftijden en deze te bevestigen.
  3. Poolvillas verhuurt alleen aan families en verantwoordelijke volwassenen; onder geen beding mogen er huisfeesten of vieringen als bruiloften e.d. gegeven worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Poolvillas. Huurders dienen zich rustig genoeg te gedragen, zodat andere bewoners in de buurt geen overlast ondervinden.
  4. Poolvillas zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik van de accommodatie. Indien huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan de accommodatie dan is de aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer beperkt tot de huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de accommodatieverschaffer is de wettelijke schadevergoeding van toepassing. De accommodatieverschaffer is niet aansprakelijk voor enige ander schade.

 6. Reisdocumenten
  Poolvillas zal voorafgaand of bij boeking middels een voucher de benodigde informatie verstrekken met betrekking tot de gehuurde accommodatie en eventuele formaliteiten over uw bestemming. De huurder is echter zelf verantwoordelijk om bij aankomst in het bezit te zijn van alle benodigde documenten voor zijn verblijf. Daartoe zult u tijdig moeten nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Poolvillas kan daarbij behulpzaam zijn. Wij adviseren onze internationale klanten om vooraf informatie in te winnen omtrent de eventueel benodigde visa bij de desbetreffende ambassade en/of het verkeersbureau.

 7. Check-in en Check-out
  1. Het tijdstip waarop de accommodatie beschikbaar is op de dag van aankomst hangt af van de regio en/of de accommodatieverschaffer en is te vinden op onze website en op de voucher. Het tijdstip waarop de accommodatie moet zijn verlaten hangt af van de regio en/of de accommodatieverschaffer en is te vinden op onze website en op de voucher.
  2. Het is essentieel dat u ons tijdig de vluchtgegevens of verwachte aankomst- en vertrektijd toestuurt, zodat we voor een zo voorspoedige mogelijke check-in en check-out kunnen zorgen. Het biedt echter geen garantie voor een vervroegde betrekking of een later vertrek van de accommodatie.
  3. Voor huurders die buiten kantooruren arriveren, verzoeken wij u hier ons zo spoedig mogelijk over te berichten, zodat we u informatie over uw aankomst kunnen geven, zoals: routebeschrijving naar de villa en de instructies voor de sleuteloverdracht. Verzeker uzelf ervan dat in dit geval alle openstaande betalingen verricht zijn en dat tevens de betaling van de borgsom geregeld is.

 8. Bouwactiviteiten
  De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van individuele eigenaren en in het algemeen gelegen in ruim opgezette wijken. Hierdoor kan het incidenteel voor komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en/of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel Poolvillas als de accommodatieverschaffer zijn dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de accommodatieverschaffer zelf.

 9. Bewoning
  1. Elke accommodatie is uitgerust en ingericht voor een bepaald aantal personen. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer dan het maximaal aangegeven aantal personen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder om ervoor te zorgen dat het aantal personen dat de accommodatie zal bewonen overeenkomst met het aantal personen vermeld op het reserveringsformulier. Het niet naleven van deze regel zal resulteren in de betaling van een toeslag en kan zelfs verbreking van de reserveringsovereenkomst of uitzetting tot gevolg hebben, waarbij recht op restitutie niet mogelijk is.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het (huis)afval in de juiste containers te deponeren, die zich doorgaans aan de dichtstbijzijnde hoofdwegen bevinden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat veel accommodaties zich in een landelijke omgeving bevinden en etensresten katten, insecten en andere ongewenste beesten kunnen aantrekken. Op de dag van uw vertrek dienen er geen vuilniszakken achtergelaten te worden in de accommodatie. Bij het niet naleven hiervan resulteert in een boete door middel van een inhouding op uw borgsom, die kan variëren tussen de € 40 en € 100.
  3. Tuin en zwembad moeten regelmatig worden onderhouden, zodat u tijdens uw verblijf een bezoek van tuinman en /of zwembadman kunt verwachten. Het is ten strengste verboden voor huurders de technische tuinbewateringsinstallaties en /of zwembadpompinstallaties te bedienen.

 10. Beddengoed en badhanddoeken
  Bij de prijzen op onze website staat vermeld of beddengoed en badhanddoeken in de huursom is begrepen; het kan voorkomen dat u na 1 week verblijf zelf het linnengoed dient om te wisselen bij de receptie van het sleuteladres. Handdoeken kunnen er op vakantie, zeker met uw privé-zwembad voor de deur, eigenlijk nooit genoeg zijn. Wij adviseren u dan ook zelf nog een aantal hand- en baddoeken mee te nemen of een extra setje te huren.

 11. Plaatsbeschrijving/ligging
  Poolvillas probeert de plaatsbeschrijvingen zo veel mogelijk te controleren maar kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Tevens trachten wij altijd een indicatie te geven van de afstand tot winkels, restaurants e.d. Poolvillas kan ook hier geen aansprakelijkheid aanvaarden voor tussentijdse wijzigingen.

 12. Satelliet-t.v. en kabel- t.v.
  Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet- of kabel-tv houdt dat niet automatisch in dat de programma's van uw thuisland te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle internationale programma's te ontvangen.

 13. Ongewenst bezoek
  In landen met een warmer klimaat dan het onze zult u bijvoorbeeld wel eens mieren, torretjes of andere beestjes in uw villa aantreffen. Een insectenverdelgingsmiddel is vaak al voldoende om u van dat probleem af te helpen, maar het secuur opbergen en opruimen van voedingsmiddelen helpt vaak o. Meldt u het anders bij het sleuteladres. Zij zullen hun uiterste best doen om u van het ongewilde bezoek af te helpen.

 14. Water, elektriciteit en internet
  1. Er zij vakantielanden waar storingen of tekort in water-, elektriciteitsvoorzieningen en internetverbindingen vaak voorkomen. Uw accommodatieverschaffer noch de accommodatieverschaffer kunnen voor eventueel geleden schade en ongemak aansprakelijk gesteld worden.
  2. Water: in de meeste warme landen is water een schaars goed en gebeurt de opslag van water op 2 manieren: via bronwater of via ontzilting. Bronwater is vaak niet toereikend en is ontzilting niet toereikend waardoor het water zoutig kan zijn, maar belangrijker; er kan niet aan de vraag voldoen worden tijdens het hoogseizoen. Voor uw eigen bestwil en dat van de bewoners van het land, verzoeken we u dan ook vriendelijk om zuinig met het water om te gaan en het niet te verspillen.
  3. Wifi & internet: niet overal is het internet even goed geregeld. De meeste vakantiehuizen in landen als Portugal, Spanje, Italië, maar ook op Bali is vrijwel geen enkel huis met ADSL en glasvezel is al helemaal nog niet aan de orde. Elke wifi heeft vaak maar een maximum van 20GB voor de hele maand. Daarom vragen we u vriendelijk om het gebruik te beperken voor het surfen of het versturen van e-mails. Indien u of uw kinderen Whatsappen, Skypen, YouTube filmpjes bekijken of welke applicatie dan ook downloaden, zal de maandelijkse GB binnen een week verbruikt zijn en zal het niet meer mogelijk zijn om voor u of voor de komende gasten die nog van de villa gebruik gaan maken, meer GB aan te vragen. Hieraan kunnen wij helaas niets veranderen.
  4. Energieverbruik: In bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming en/of airconditioning, een verhoging per week of naar verbruik wordt opgelegd. Voor meer informatie en bedragen kunt u op de website de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact met ons opnemen.

 15. Huisdieren
  De meeste accommodatieverschaffers staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van Poolvillas en vermelding op het reserveringsformulier en de voucher, is het toegestaan een huisdier in of om de villa te houden. In dit geval zal er een toeslag per huisdier worden gevraagd.

 16. Zonproducten
  Het afgelopen jaar hebben we een toenemend gebruik geconstateerd van bodylotions, zonnebrand-middelen en de nieuwste generaties bruiningsoliën die er uiteraard voor bedoeld zijn om zo snel mogelijk aan prachtige mooi gebruinde huid te komen. Het nadeel is echter dat de stoffen die deze middelen bevatten de kwaliteit van het zwembadater beïnvloeden. Ook laten we vaak hardnekkige vlekken achter op handdoeken, ligbedmatrassen en zwemkleding. Wees hier alstublieft van bewust, niet alleen voor uw gezondheid en de aantasting van uw persoonlijke bezittingen, maar ook omdat we bij schade genoodzaakt zullen zijn om u hiervoor aansprakelijk te stellen en de corresponderende schade van de borgsom ingehouden zal worden.

--------

ANVR-REISVOORWAARDEN 2016

Inhoudsopgave
Artikel 1.    Inleiding
Artikel 2.     Informatie van de reisorganisator
Artikel 3.     Informatie door de reiziger
Artikel 4.     Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5.     Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6.     Hulp en Bijstand
Artikel 7.     Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8.     Rechten van de reiziger
Artikel 9.     Opzegging door de reiziger
Artikel 10.    Betaling
Artikel 11.    Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12.    Klachten
Artikel 13.    Geschillen
Artikel 14.    Nakomingsgarantie

Artikel 1   Inleiding

 1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.
 2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
 3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term "definitieve boeking". Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. "cruisereizen".

Artikel 2   Informatie van de reisorganisator

 1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.
 2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.
 3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
 4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
 5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
 6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3   Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
 2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
 3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
 4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4   Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
 2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
 3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5   Wijzigingen door de reisorganisator

 1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.
 3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.
 4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 - de reissom niet meer verhogen.
 5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
 6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
 7. A.  Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator.
  B.  Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  C.  Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 8. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6   Hulp en bijstand

 1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7   Aansprakelijkheid reisorganisator

 1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
 3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
 4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8   Rechten van de reiziger

8.1. Indeplaatsstelling

 1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  * de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  * het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  * de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

  Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.

 2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

8.2. Reisbescheiden

 1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
 2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 9    Opzegging door de reiziger

 1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
 2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten).Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
 3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
 4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10   Betaling

 1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip (artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
 2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
 3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500,--; 10% over de daarop volgende € 2500,--; 5% over de volgende € 5000,-- en 1 % over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11   Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
 4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Artikel 12   Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:
  1.  de betrokken dienstverlener;
  2.  de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
  3.  de reisorganisator
 2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
 3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
 4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
 6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.
 7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
 8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
 9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13   Geschillen

 1. a.  Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij de reisorganisator of het boekingskantoor overeenkomstig art. 12.6 of art. 12.7, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  b.  De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 2. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum);
 3. a.  De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.
  b.  Het Nederlands recht is van toepassing  op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is;
  c.  Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 14   Nakomingsgarantie

 1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,-- per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
 3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
  *  aan het lid is surseance van betaling verleend; of
  *  het lid is failliet verklaard; of
  *  de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
  Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
 4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).


Baarn, 28 oktober 2015
© Copyright ANVR